THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI HSG CẤP TỈNH

HuyệnTrườngMônGiải2017-20182018-2019
Đ.k thiSố giảiĐ.MaxĐ.Min% giảiĐ.k thiSố giảiĐ.MaxĐ.Min% giải
Cẩm KhêTHCS Cấp DẫnĐịa líNhì     1113,9013,90100,0
Ba     1112,7512,75100,0
 3010,208,800,01011,7011,700,0
TC3010,208,800,03213,9011,7066,7
Hoá họcBa1113,0013,00100,0     
      1010,0010,000,0
TC1113,0013,00100,01010,0010,000,0
Lịch sửKK1111,2011,20100,0     
TC1111,2011,20100,0     
Ngữ văn 1011,2511,250,0     
TC1011,2511,250,0     
Sinh học 1010,5010,500,0     
TC1010,5010,500,0     
Tin học 104,304,300,0     
TC104,304,300,0     
Total8213,004,3025,04213,9010,0050,0
THCS Cát TrùĐịa lí 108,358,350,0     
TC108,358,350,0     
Ngữ vănKK3312,2511,75100,0     
 2011,2510,500,0209,759,500,0
TC5312,2510,5060,0209,759,500,0
Sinh họcNhì     1117,2517,25100,0
      1011,2511,250,0
TC     2117,2511,2550,0
Total6312,258,3550,04117,259,5025,0
THCS Chương XáĐịa lí 107,557,550,0     
TC107,557,550,0     
Ngữ vănBa     1111,0011,00100,0
 2011,0010,000,0     
TC2011,0010,000,01111,0011,00100,0
Sinh họcKK1112,0012,00100,0     
 1010,5010,500,0     
TC2112,0010,5050,0     
ToánKK     119,509,50100,0
 206,005,000,0     
TC206,005,000,0119,509,50100,0
Total7112,005,0014,32211,009,50100,0
THCS Điêu LươngNgữ vănNhì1113,5013,50100,0     
      108,508,500,0
TC1113,5013,50100,0108,508,500,0
Total1113,5013,50100,0108,508,500,0
THCS Đồng LươngĐịa líBa     1113,4013,40100,0
KK     1112,4012,40100,0
 108,258,250,0     
TC108,258,250,02213,4012,40100,0
Ngữ vănKK1112,2512,25100,01110,7510,75100,0
 1011,5011,500,0     
TC2112,2511,5050,01110,7510,75100,0
ToánKK     119,509,50100,0
TC     119,509,50100,0
Vật líNhì     1116,0016,00100,0
TC     1116,0016,00100,0
Total3112,258,2533,35516,009,50100,0
THCS Hương LungĐịa líNhì     1114,4014,40100,0
TC     1114,4014,40100,0
Lịch sửBa     1115,3015,30100,0
KK2211,6511,20100,0     
TC2211,6511,20100,01115,3015,30100,0
Total2211,6511,20100,02215,3014,40100,0
THCS Ngô XáĐịa líKK     1112,2512,25100,0
 109,209,200,0     
TC109,209,200,01112,2512,25100,0
Lịch sửBa1113,6513,65100,0     
      1012,2012,200,0
TC1113,6513,65100,01012,2012,200,0
Ngữ vănKK1112,2512,25100,0     
TC1112,2512,25100,0     
Sinh họcKK1112,7512,75100,01114,2514,25100,0
 2011,007,500,01012,2512,250,0
TC3112,757,5033,32114,2512,2550,0
Total6313,657,5050,04214,2512,2050,0
THCS Phú LạcNgữ văn      107,507,500,0
TC     107,507,500,0
Total     107,507,500,0
THCS Phùng XáĐịa lí      2011,5510,700,0
TC     2011,5510,700,0
Sinh họcBa1114,0014,00100,0     
KK2212,7511,75100,01114,5014,50100,0
      3013,259,750,0
TC3314,0011,75100,04114,509,7525,0
Vật líBa1114,2514,25100,0     
TC1114,2514,25100,0     
Total4414,2511,75100,06114,509,7516,7
THCS Phượng VĩNgữ vănKK1111,7511,75100,01110,0010,00100,0
 108,508,500,0109,009,000,0
TC2111,758,5050,02110,009,0050,0
Sinh họcBa     1115,2515,25100,0
KK3312,5011,25100,0     
TC3312,5011,25100,01115,2515,25100,0
Total5412,508,5080,03215,259,0066,7
THCS Phương XáHoá họcNhì1114,5014,50100,02216,5014,75100,0
Ba1113,0013,00100,01113,0013,00100,0
KK1111,0011,00100,01111,5011,50100,0
      1010,2510,250,0
TC3314,5011,00100,05416,5010,2580,0
Ngữ văn 1010,7510,750,0     
TC1010,7510,750,0     
Sinh họcKK     1113,5013,50100,0
TC     1113,5013,50100,0
Tiếng AnhKK     2214,0013,60100,0
      2013,1011,400,0
TC     4214,0011,4050,0
Total4314,5010,7575,010716,5010,2570,0
THCS Sai NgaHoá họcBa2212,7511,75100,0     
 106,506,500,0     
TC3212,756,5066,7     
Lịch sửBa     1115,4015,40100,0
KK1111,2011,20100,0     
 107,907,900,02013,2512,150,0
TC2111,207,9050,03115,4012,1533,3
Total5312,756,5060,03115,4012,1533,3
THCS Sơn TìnhĐịa lí 209,809,100,0     
TC209,809,100,0     
Lịch sửKK     1113,5013,50100,0
 109,509,500,0     
TC109,509,500,01113,5013,50100,0
Ngữ vănBa     1111,2511,25100,0
TC     1111,2511,25100,0
Total309,809,100,02213,5011,25100,0
THCS Tạ XáĐịa líNhì     1114,0514,05100,0
KK1111,4011,40100,01112,3512,35100,0
      2010,5010,100,0
TC1111,4011,40100,04214,0510,1050,0
Hoá họcKK     1111,2511,25100,0
 105,255,250,0     
TC105,255,250,01111,2511,25100,0
Lịch sửBa     1114,9014,90100,0
KK1111,6511,65100,01114,6514,65100,0
 2010,308,750,01012,1512,150,0
TC3111,658,7533,33214,9012,1566,7
Ngữ văn      109,009,000,0
TC     109,009,000,0
Total5211,655,2540,09514,909,0055,6
THCS Tam SơnĐịa líKK1110,9010,90100,0     
 2010,208,550,01011,0011,000,0
TC3110,908,5533,31011,0011,000,0
Hoá họcBa1112,2512,25100,0     
TC1112,2512,25100,0     
Lịch sử      1013,3013,300,0
TC     1013,3013,300,0
Total4212,258,5550,02013,3011,000,0
THCS Thụy LiễuSinh họcNhì1116,2516,25100,0     
TC1116,2516,25100,0     
Total1116,2516,25100,0     
THCS Tiên LươngĐịa líBa1111,7511,75100,0     
KK     1111,9511,95100,0
TC1111,7511,75100,01111,9511,95100,0
Hoá họcKK     1111,0011,00100,0
TC     1111,0011,00100,0
Lịch sửBa1113,0513,05100,01114,9514,95100,0
 108,558,550,0     
TC2113,058,5550,01114,9514,95100,0
Sinh họcKK2213,0012,75100,01114,0014,00100,0
 208,507,500,0     
TC4213,007,5050,01114,0014,00100,0
Total7413,057,5057,14414,9511,00100,0
THCS Tình CươngTin học 104,204,200,0     
TC104,204,200,0     
Total104,204,200,0     
THCS TT Sông ThaoĐịa líNhất     1115,8015,80100,0
Ba     1113,6013,60100,0
KK     1112,5512,55100,0
TC     3315,8012,55100,0
Hoá họcNhì1115,0015,00100,02217,0016,75100,0
KK3311,009,50100,02212,5011,75100,0
 105,755,750,0209,756,500,0
TC5415,005,7580,06417,006,5066,7
Lịch sửNhất     1117,5517,55100,0
Nhì1113,8013,80100,01116,6516,65100,0
Ba1113,1513,15100,01115,2015,20100,0
KK     1113,6513,65100,0
 1010,9510,950,0     
TC3213,8010,9566,74417,5513,65100,0
Ngữ vănNhất     1113,5013,50100,0
Nhì     4412,7512,00100,0
Ba1113,0013,00100,0     
KK3312,0011,75100,01110,5010,50100,0
 6011,008,000,0409,508,500,0
TC10413,008,0040,010613,508,5060,0
Sinh họcKK     1113,7513,75100,0
TC     1113,7513,75100,0
Tiếng AnhBa1111,0011,00100,0     
KK1110,0010,00100,01114,2014,20100,0
 508,506,800,04012,8011,900,0
TC7211,006,8028,65114,2011,9020,0
Tin họcKK1111,2511,25100,0     
 107,757,750,0     
TC2111,257,7550,0     
ToánNhì     3313,0012,50100,0
Ba1110,5010,50100,01110,7510,75100,0
KK228,758,75100,02210,2510,00100,0
 308,256,500,0309,007,750,0
TC6310,506,5050,09613,007,7566,7
Vật líNhì1116,7516,75100,0     
Ba     3315,5014,50100,0
KK3313,0012,50100,02212,5012,50100,0
 2012,2511,000,02012,2511,750,0
TC6416,7511,0066,77515,5011,7571,4
Total392016,755,7551,3453017,556,5066,7
THCS Tuy LộcHoá họcNhì1115,0015,00100,0     
KK     2210,7510,75100,0
 107,007,000,0     
TC2115,007,0050,02210,7510,75100,0
Lịch sửNhất     2218,0017,55100,0
Nhì     5517,0016,30100,0
Ba2213,1512,80100,01115,7015,70100,0
KK6611,9511,40100,01114,3014,30100,0
 108,758,750,01012,9512,950,0
TC9813,158,7588,910918,0012,9590,0
Sinh họcBa     1116,0016,00100,0
KK     3314,5013,50100,0
 1010,0010,000,05012,259,000,0
TC1010,0010,000,09416,009,0044,4
Tiếng Anh 106,606,600,0     
TC106,606,600,0     
Vật líNhì     2217,7517,50100,0
KK     1113,2513,25100,0
 2010,009,000,0     
TC2010,009,000,03317,7513,25100,0
Total15915,006,6060,0241818,009,0075,0
THCS Văn BánĐịa lí      1011,3511,350,0
TC     1011,3511,350,0
Lịch sửKK1111,6511,65100,0     
TC1111,6511,65100,0     
Ngữ vănBa     1111,7511,75100,0
KK     1110,7510,75100,0
      109,509,500,0
TC     3211,759,5066,7
Tiếng Anh      1012,0012,000,0
TC     1012,0012,000,0
Vật líKK     1113,0013,00100,0
 108,508,500,01011,7511,750,0
TC108,508,500,02113,0011,7550,0
Total2111,658,5050,07313,009,5042,9
THCS Văn KhúcĐịa lí 105,855,850,0     
TC105,855,850,0     
Hoá học 107,757,750,0108,258,250,0
TC107,757,750,0108,258,250,0
Ngữ vănKK     1110,0010,00100,0
      109,009,000,0
TC     2110,009,0050,0
Sinh họcBa     1115,0015,00100,0
TC     1115,0015,00100,0
Tin họcNhì     1115,0015,00100,0
Ba     2212,5010,75100,0
TC     3315,0010,75100,0
Total207,755,850,07515,008,2571,4
THCS Xương ThịnhĐịa líNhì     1114,3014,30100,0
      1011,7511,750,0
TC     2114,3011,7550,0
Sinh học 1010,7510,750,0     
TC1010,7510,750,0     
Total1010,7510,750,02114,3011,7550,0
THCS Yên DưỡngĐịa líNhì1112,9012,90100,0     
KK1111,0011,00100,01112,2012,20100,0
 109,359,350,02011,3010,550,0
TC3212,909,3566,73112,2010,5533,3
Vật lí      108,758,750,0
TC     108,758,750,0
Total3212,909,3566,74112,208,7525,0
THCS Yên TậpĐịa líKK     1112,2512,25100,0
 209,658,500,0     
TC209,658,500,01112,2512,25100,0
Total209,658,500,01112,2512,25100,0
Total1366816,754,2050,01529518,006,5062,5
Đoan HùngPT DTNT THCS Đoan HùngSinh học      2011,508,750,0
TC     2011,508,750,0
Total     2011,508,750,0
THCS Bằng DoãnĐịa lí 2010,309,400,01010,5510,550,0
TC2010,309,400,01010,5510,550,0
Ngữ vănKK     1110,0010,00100,0
TC     1110,0010,00100,0
Sinh học      1012,7512,750,0
TC     1012,7512,750,0
Total2010,309,400,03112,7510,0033,3
THCS Bằng LuânĐịa líBa     1113,0013,00100,0
KK1111,1011,10100,0     
TC1111,1011,10100,01113,0013,00100,0
Hoá họcNhì1115,0015,00100,0     
Ba1111,5011,50100,0     
 107,507,500,0     
TC3215,007,5066,7     
Sinh họcBa     1115,2515,25100,0
KK2212,7512,50100,01113,5013,50100,0
 2010,008,000,03012,7512,000,0
TC4212,758,0050,05215,2512,0040,0
Total8515,007,5062,56315,2512,0050,0
THCS Ca ĐìnhHoá họcNhì1113,5013,50100,0     
TC1113,5013,50100,0     
Sinh học      2012,5011,500,0
TC     2012,5011,500,0
Total1113,5013,50100,02012,5011,500,0
THCS Chân MộngHoá họcNhì1114,7514,75100,0     
TC1114,7514,75100,0     
Ngữ vănKK2212,2512,00100,0     
TC2212,2512,00100,0     
Sinh họcBa1114,0014,00100,0     
KK     1113,7513,75100,0
TC1114,0014,00100,01113,7513,75100,0
Tiếng AnhKK1110,0010,00100,0     
TC1110,0010,00100,0     
Total5514,7510,00100,01113,7513,75100,0
THCS Đại NghĩaĐịa líNhì1112,8512,85100,0     
TC1112,8512,85100,0     
Ngữ văn 109,009,000,0208,507,500,0
TC109,009,000,0208,507,500,0
Sinh họcBa     1115,7515,75100,0
KK1111,5011,50100,0     
TC1111,5011,50100,01115,7515,75100,0
Vật lí 1010,5010,500,0     
TC1010,5010,500,0     
Total4212,859,0050,03115,757,5033,3
THCS Đoan HùngĐịa lí 107,807,800,0208,858,700,0
TC107,807,800,0208,858,700,0
Hoá họcBa1112,0012,00100,01112,7512,75100,0
KK2210,509,50100,03312,0011,75100,0
 309,005,750,01010,2510,250,0
TC6312,005,7550,05412,7510,2580,0
Lịch sử 108,208,200,0     
TC108,208,200,0     
Ngữ vănNhì2214,5014,00100,02212,0012,00100,0
Ba2213,2513,00100,0     
KK3312,0011,75100,03310,5010,00100,0
 3011,5010,000,0509,758,000,0
TC10714,5010,0070,010512,008,0050,0
Sinh học 4011,006,750,02012,5012,500,0
TC4011,006,750,02012,5012,500,0
Tiếng AnhNhì1112,3012,30100,0     
KK119,509,50100,01113,5013,50100,0
 406,505,400,07012,808,600,0
TC6212,305,4033,38113,508,6012,5
Tin học 305,403,750,0107,007,000,0
TC305,403,750,0107,007,000,0
ToánNhì1112,5012,50100,0     
Ba119,759,75100,01110,7510,75100,0
KK339,258,75100,0     
 708,004,000,0407,506,000,0
TC12512,504,0041,75110,756,0020,0
Vật líBa1114,5014,50100,01115,5015,50100,0
KK1113,5013,50100,01112,7512,75100,0
 3011,507,250,04011,756,500,0
TC5214,507,2540,06215,506,5033,3
Total481914,503,7539,6391315,506,0033,3
THCS Hùng LongNgữ vănKK1112,0012,00100,0     
      108,758,750,0
TC1112,0012,00100,0108,758,750,0
Sinh học 1010,5010,500,02013,2513,000,0
TC1010,5010,500,02013,2513,000,0
Tin học 103,803,800,0105,005,000,0
TC103,803,800,0105,005,000,0
Total3112,003,8033,34013,255,000,0
THCS Hùng QuanHoá họcBa1112,7512,75100,0     
KK     1112,0012,00100,0
 108,508,500,0     
TC2112,758,5050,01112,0012,00100,0
Lịch sử 203,653,600,0     
TC203,653,600,0     
Ngữ văn 1010,0010,000,0109,509,500,0
TC1010,0010,000,0109,509,500,0
Total5112,753,6020,02112,009,5050,0
THCS Minh LươngĐịa lí      109,809,800,0
TC     109,809,800,0
Lịch sửKK     1113,4513,45100,0
 1010,4510,450,01011,0011,000,0
TC1010,4510,450,02113,4511,0050,0
Total1010,4510,450,03113,459,8033,3
THCS Minh PhúLịch sửNhì     1116,3516,35100,0
KK1112,0512,05100,0     
 1010,7510,750,0     
TC2112,0510,7550,01116,3516,35100,0
Sinh học 1010,7510,750,0109,759,750,0
TC1010,7510,750,0109,759,750,0
Vật líNhì1117,2517,25100,0     
KK     1113,5013,50100,0
 4011,5011,000,0     
TC5117,2511,0020,01113,5013,50100,0
Total8217,2510,7525,03216,359,7566,7
THCS Nghinh XuyênĐịa líKK1110,8010,80100,0     
 109,659,650,0     
TC2110,809,6550,0     
Lịch sử      2012,309,100,0
TC     2012,309,100,0
Total2110,809,6550,02012,309,100,0
THCS Ngọc QuanTiếng Anh 205,004,500,0107,807,800,0
TC205,004,500,0107,807,800,0
Total205,004,500,0107,807,800,0
THCS Phong PhúĐịa líKK1110,9010,90100,0     
 209,157,200,0108,658,650,0
TC3110,907,2033,3108,658,650,0
Hoá họcKK     1111,0011,00100,0
TC     1111,0011,00100,0
Lịch sử 107,757,750,0     
TC107,757,750,0     
Ngữ vănBa     1111,0011,00100,0
KK     1110,0010,00100,0
TC     2211,0010,00100,0
Tin học      105,505,500,0
TC     105,505,500,0
Total4110,907,2025,05311,005,5060,0
THCS Phú ThứVật líKK     1112,5012,50100,0
TC     1112,5012,50100,0
Total     1112,5012,50100,0
THCS Phúc LaiĐịa líBa1111,9511,95100,0     
TC1111,9511,95100,0     
Total1111,9511,95100,0     
THCS Quế LâmHoá họcNhì1113,2513,25100,0     
 109,009,000,0     
TC2113,259,0050,0     
Sinh họcBa1114,2514,25100,0     
TC1114,2514,25100,0     
Tiếng Anh 107,907,900,0     
TC107,907,900,0     
Total4214,257,9050,0     
THCS Sóc ĐăngTin học 203,253,250,0     
TC203,253,250,0     
Total203,253,250,0     
THCS Tây CốcĐịa líNhì2213,3513,00100,0     
Ba1111,7511,75100,0     
 108,058,050,04011,258,750,0
TC4313,358,0575,04011,258,750,0
Lịch sửKK     1114,6514,65100,0
TC     1114,6514,65100,0
Sinh họcBa1113,2513,25100,0     
      1013,2513,250,0
TC1113,2513,25100,01013,2513,250,0
Tiếng Anh 105,405,400,0     
TC105,405,400,0     
Vật líKK     2213,2512,50100,0
 109,009,000,0     
TC109,009,000,02213,2512,50100,0
Total7413,355,4057,18314,658,7537,5
THCS Thị TrấnĐịa lí      107,407,400,0
TC     107,407,400,0
Tiếng Anh      1011,1011,100,0
TC     1011,1011,100,0
Vật lí      107,757,750,0
TC     107,757,750,0
Total     3011,107,400,0
THCS Tiên PhongĐịa líKK     2212,4512,40100,0
TC     2212,4512,40100,0
Hoá học      209,759,000,0
TC     209,759,000,0
Lịch sử 309,305,100,0     
TC309,305,100,0     
Sinh học      2012,0010,250,0
TC     2012,0010,250,0
Tiếng AnhBa     1114,6014,60100,0
 408,005,700,04012,809,500,0
TC408,005,700,05114,609,5020,0
Tin học      205,505,000,0
TC     205,505,000,0
Total709,305,100,013314,605,0023,1
THCS Tiêu SơnĐịa lí      1011,3011,300,0
TC     1011,3011,300,0
Ngữ văn      107,007,000,0
TC     107,007,000,0
Sinh học 1010,7510,750,0107,757,750,0
TC1010,7510,750,0107,757,750,0
Tiếng Anh 106,806,800,0     
TC106,806,800,0     
Toán      107,757,750,0
TC     107,757,750,0
Vật lí 2010,005,000,02011,009,750,0
TC2010,005,000,02011,009,750,0
Total4010,755,000,06011,307,000,0
THCS TT Đoan HùngVật lí 1011,2511,250,0     
TC1011,2511,250,0     
Total1011,2511,250,0     
THCS Vân ĐồnHoá họcBa     1113,5013,50100,0
TC     1113,5013,50100,0
Ngữ văn 1010,5010,500,0     
TC1010,5010,500,0     
Sinh họcKK     1114,5014,50100,0
TC     1114,5014,50100,0
Total1010,5010,500,02214,5013,50100,0
THCS Vân DuĐịa lí      109,059,050,0
TC     109,059,050,0
Hoá họcKK     1112,2512,25100,0
 208,758,500,0     
TC208,758,500,01112,2512,25100,0
Tiếng Anh 204,703,600,0     
TC204,703,600,0     
Vật lí 109,259,250,02012,0011,250,0
TC109,259,250,02012,0011,250,0
Total509,253,600,04112,259,0525,0
THCS Vụ QuangĐịa líKK1110,9510,95100,0     
 208,657,900,01011,2511,250,0
TC3110,957,9033,31011,2511,250,0
Ngữ văn 1010,0010,000,0     
TC1010,0010,000,0     
Sinh học 1010,0010,000,0     
TC1010,0010,000,0     
Total5110,957,9020,01011,2511,250,0
THCS Yên KiệnHoá học 108,258,250,0308,507,250,0
TC108,258,250,0308,507,250,0
Lịch sử      1010,9010,900,0
TC     1010,9010,900,0
Ngữ văn 109,009,000,0     
TC109,009,000,0     
Total209,008,250,04010,907,250,0
Total1324617,253,2534,81183616,355,0030,5
Hạ HoàTHCS Ấm HạĐịa líKK1110,6510,65100,0     
TC1110,6510,65100,0     
Lịch sửNhì1114,8514,85100,0     
TC1114,8514,85100,0     
Vật lí 2012,2510,000,01010,7510,750,0
TC2012,2510,000,01010,7510,750,0
Total4214,8510,0050,01010,7510,750,0
THCS Ấm ThượngToán      105,505,500,0
TC     105,505,500,0
Total     105,505,500,0
THCS Bằng GiãĐịa líKK2210,8010,50100,0     
TC2210,8010,50100,0     
Total2210,8010,50100,0     
THCS Chuế LưuĐịa líBa3312,1011,80100,0     
KK1111,4011,40100,01112,3512,35100,0
      1010,4010,400,0
TC4412,1011,40100,02112,3510,4050,0
Hoá họcKK119,509,50100,0     
TC119,509,50100,0     
Total5512,109,50100,02112,3510,4050,0
THCS Đại PhạmHoá học 106,256,250,0     
TC106,256,250,0     
Lịch sửBa1113,1013,10100,0     
TC1113,1013,10100,0     
Sinh học      1012,7512,750,0
TC     1012,7512,750,0
Tiếng Anh      1010,0010,000,0
TC     1010,0010,000,0
Total2113,106,2550,02012,7510,000,0
THCS Đan HàHoá họcBa1112,7512,75100,01113,5013,50100,0
TC1112,7512,75100,01113,5013,50100,0
Tiếng Anh 107,607,600,0     
TC107,607,600,0     
ToánNhì1110,7510,75100,0     
TC1110,7510,75100,0     
Total3212,757,6066,71113,5013,50100,0
THCS Đan ThượngĐịa líNhì     1114,6014,60100,0
      1011,6011,600,0
TC     2114,6011,6050,0
Lịch sửNhì     1117,3517,35100,0
TC     1117,3517,35100,0
Vật lí 109,009,000,0     
TC109,009,000,0     
Total109,009,000,03217,3511,6066,7
THCS Động LâmHoá họcNhì     1115,0015,00100,0
TC     1115,0015,00100,0
Lịch sửBa1112,7512,75100,0     
 1010,1010,100,0     
TC2112,7510,1050,0     
Ngữ vănKK     1110,5010,50100,0
TC     1110,5010,50100,0
Vật líNhì1116,0016,00100,0     
KK     1113,2513,25100,0
TC1116,0016,00100,01113,2513,25100,0
Total3216,0010,1066,73315,0010,50100,0
THCS Gia ĐiềnĐịa líNhì1113,1513,15100,0     
TC1113,1513,15100,0     
Toán      107,007,000,0
TC     107,007,000,0
Vật lí 1011,2511,250,0     
TC1011,2511,250,0     
Total2113,1511,2550,0107,007,000,0
THCS Hạ HòaĐịa líNhì     1114,5014,50100,0
Ba1111,8011,80100,0     
KK1110,9510,95100,0     
 208,608,350,04011,2511,150,0
TC4211,808,3550,05114,5011,1520,0
Hoá họcNhì1113,5013,50100,01115,2515,25100,0
Ba1111,7511,75100,01114,0014,00100,0
KK4411,0010,00100,01111,7511,75100,0
 106,506,500,0109,009,000,0
TC7613,506,5085,74315,259,0075,0
Lịch sửNhất     1117,7517,75100,0
Nhì1114,5014,50100,02217,3517,35100,0
Ba2213,2513,20100,01115,4015,40100,0
KK1111,3511,35100,02214,3013,45100,0
      2013,0511,750,0
TC4414,5011,35100,08617,7511,7575,0
Ngữ vănNhì     1113,0013,00100,0
Ba2213,2512,50100,01111,0011,00100,0
KK1112,0012,00100,0     
 4011,008,500,0209,508,500,0
TC7313,258,5042,94213,008,5050,0
Sinh họcNhì2215,5014,75100,01116,5016,50100,0
Ba2214,2513,50100,01116,0016,00100,0
KK2212,7511,75100,02214,2513,50100,0
      2012,0011,250,0
TC6615,5011,75100,06416,5011,2566,7
Tiếng AnhNhì     1116,0016,00100,0
Ba1111,8011,80100,0     
KK1110,0010,00100,02213,5013,50100,0
 508,407,000,03011,6010,400,0
TC7211,807,0028,66316,0010,4050,0
Tin họcNhì3315,5015,00100,01114,7514,75100,0
Ba1112,7012,70100,01113,2513,25100,0
KK118,458,45100,0     
      207,507,000,0
TC5515,508,45100,04214,757,0050,0
ToánNhì2213,0010,75100,01112,0012,00100,0
KK118,508,50100,0     
      408,008,000,0
TC3313,008,50100,05112,008,0020,0
Vật líNhì1116,2516,25100,0     
Ba     1114,0014,00100,0
KK1113,0013,00100,0     
 2012,007,250,0209,759,500,0
TC4216,257,2550,03114,009,5033,3
Total473316,256,5070,2452317,757,0051,1
THCS Hiền LươngĐịa líBa1111,6011,60100,0     
KK1110,5510,55100,01112,0012,00100,0
TC2211,6010,55100,01112,0012,00100,0
Lịch sửKK2212,1011,05100,01114,2014,20100,0
TC2212,1011,05100,01114,2014,20100,0
Ngữ văn 1011,5011,500,0     
TC1011,5011,500,0     
Sinh họcBa1113,5013,50100,0     
KK1111,2511,25100,0     
 109,509,500,0     
TC3213,509,5066,7     
ToánBa1110,0010,00100,0     
 108,008,000,0     
TC2110,008,0050,0     
Vật líBa     1114,5014,50100,0
KK1113,0013,00100,0     
TC1113,0013,00100,01114,5014,50100,0
Total11813,508,0072,73314,5012,00100,0
THCS Hương XạĐịa líKK1111,4511,45100,0     
      1010,7510,750,0
TC1111,4511,45100,01010,7510,750,0
Hoá họcKK1110,0010,00100,0     
TC1110,0010,00100,0     
Ngữ văn 1010,5010,500,0     
TC1010,5010,500,0     
Vật lí 1012,0012,000,0     
TC1012,0012,000,0     
Total4212,0010,0050,01010,7510,750,0
THCS Lang SơnĐịa líNhì     1114,5514,55100,0
TC     1114,5514,55100,0
Hoá họcNhì     1115,2515,25100,0
KK     1112,2512,25100,0
 107,007,000,0     
TC107,007,000,02215,2512,25100,0
Lịch sửBa     1114,9514,95100,0
      1012,5512,550,0
TC     2114,9512,5550,0
Ngữ vănBa     1111,5011,50100,0
TC     1111,5011,50100,0
Sinh họcNhì     2217,5016,25100,0
Ba1113,5013,50100,0     
 1010,2510,250,0     
TC2113,5010,2550,02217,5016,25100,0
Total3113,507,0033,38717,5011,5087,5
THCS Minh HạcĐịa líBa1112,6512,65100,0     
KK     1112,6012,60100,0
TC1112,6512,65100,01112,6012,60100,0
Total1112,6512,65100,01112,6012,60100,0
THCS Phụ KhánhĐịa lí 109,059,050,0     
TC109,059,050,0     
Hoá họcBa     1113,5013,50100,0
      107,007,000,0
TC     2113,507,0050,0
Ngữ vănBa     1111,0011,00100,0
KK     1110,0010,00100,0
TC     2211,0010,00100,0
Sinh họcKK     1113,5013,50100,0
TC     1113,5013,50100,0
ToánBa     1111,0011,00100,0
TC     1111,0011,00100,0
Vật líKK     1112,5012,50100,0
 1010,0010,000,01012,0012,000,0
TC1010,0010,000,02112,5012,0050,0
Total2010,009,050,08613,507,0075,0
THCS Phương ViênĐịa líBa     1113,3013,30100,0
KK     1112,6012,60100,0
TC     2213,3012,60100,0
Sinh họcBa     1116,0016,00100,0
 108,008,000,0     
TC108,008,000,01116,0016,00100,0
Total108,008,000,03316,0012,60100,0
THCS Văn LangLịch sửNhì     1116,5516,55100,0
KK1111,8011,80100,0     
TC1111,8011,80100,01116,5516,55100,0
Tiếng AnhKK1110,0010,00100,0     
 105,605,600,01011,3011,300,0
TC2110,005,6050,01011,3011,300,0
ToánBa1110,5010,50100,0     
TC1110,5010,50100,0     
Total4311,805,6075,02116,5511,3050,0
THCS Vĩnh ChânĐịa líBa2211,8511,70100,0     
KK     2212,5012,50100,0
TC2211,8511,70100,02212,5012,50100,0
Hoá họcBa     1113,5013,50100,0
 108,508,500,01010,0010,000,0
TC108,508,500,02113,5010,0050,0
Ngữ vănNhất     1113,5013,50100,0
Ba1112,5012,50100,01111,5011,50100,0
 1011,0011,000,0109,009,000,0
TC2112,5011,0050,03213,509,0066,7
Sinh họcBa1114,5014,50100,0     
TC1114,5014,50100,0     
Tiếng AnhKK119,509,50100,0     
      108,208,200,0
TC119,509,50100,0108,208,200,0
Tin họcNhất     1119,2519,25100,0
Nhì1115,2515,25100,01114,2514,25100,0
Ba1112,6512,65100,01111,7511,75100,0
KK118,708,70100,0     
 107,207,200,0104,754,750,0
TC4315,257,2075,04319,254,7575,0
ToánBa1110,5010,50100,01111,0011,00100,0
KK     229,259,25100,0
      108,508,500,0
TC1110,5010,50100,04311,008,5075,0
Vật líBa     1115,0015,00100,0
 2011,756,750,0     
TC2011,756,750,01115,0015,00100,0
Total14915,256,7564,3171219,254,7570,6
THCS Vô TranhLịch sửBa     1115,2015,20100,0
KK     1114,7514,75100,0
 309,006,550,0     
TC309,006,550,02215,2014,75100,0
Ngữ vănKK     1110,5010,50100,0
 2011,5011,000,0     
TC2011,5011,000,01110,5010,50100,0
Sinh họcBa     1115,5015,50100,0
 1010,0010,000,0     
TC1010,0010,000,01115,5015,50100,0
Tiếng AnhKK119,409,40100,0     
TC119,409,40100,0     
Total7111,506,5514,34415,5010,50100,0
THCS Xuân ÁngĐịa líKK1111,1011,10100,0     
TC1111,1011,10100,0     
Hoá học      109,759,750,0
TC     109,759,750,0
Lịch sửBa1112,2512,25100,01114,9514,95100,0
KK1111,3511,35100,01114,8014,80100,0
TC2212,2511,35100,02214,9514,80100,0
Sinh họcKK1112,5012,50100,0     
TC1112,5012,50100,0     
Total4412,5011,10100,03214,959,7566,7
THCS Yên KỳĐịa líBa     1112,7512,75100,0
TC     1112,7512,75100,0
Hoá học      109,509,500,0
TC     109,509,500,0
Ngữ văn 1010,5010,500,0     
TC1010,5010,500,0     
Sinh họcNhì     1116,7516,75100,0
TC     1116,7516,75100,0
Vật líKK     1113,2513,25100,0
 107,007,000,0     
TC107,007,000,01113,2513,25100,0
Total2010,507,000,04316,759,5075,0
THCS Yên LuậtLịch sử      1012,9012,900,0
TC     1012,9012,900,0
Total     1012,9012,900,0
Total1227716,255,6063,11147219,254,7563,2
Lâm ThaoTH&THCS Hợp HảiVật líKK     1113,2513,25100,0
TC     1113,2513,25100,0
Total     1113,2513,25100,0
TH&THCS Kinh KệToánBa     1111,0011,00100,0
TC     1111,0011,00100,0
Total     1111,0011,00100,0
THCS Bản NguyênĐịa líKK1110,7010,70100,0     
TC1110,7010,70100,0     
Tiếng Anh 109,009,000,0     
TC109,009,000,0     
ToánBa     1111,0011,00100,0
      108,008,000,0
TC     2111,008,0050,0
Total2110,709,0050,02111,008,0050,0
THCS Cao MạiĐịa lí      1010,4510,450,0
TC     1010,4510,450,0
Lịch sử      1011,6511,650,0
TC     1011,6511,650,0
Sinh họcKK     2214,2513,50100,0
TC     2214,2513,50100,0
Tiếng AnhBa     1114,9014,90100,0
TC     1114,9014,90100,0
ToánKK119,009,00100,0     
      108,508,500,0
TC119,009,00100,0108,508,500,0
Vật líKK1112,7512,75100,0     
TC1112,7512,75100,0     
Total2212,759,00100,06314,908,5050,0
THCS Cao XáĐịa líKK1110,8510,85100,0     
      2011,0510,600,0
TC1110,8510,85100,02011,0510,600,0
Lịch sửBa     1114,9514,95100,0
 109,409,400,0     
TC109,409,400,01114,9514,95100,0
Ngữ vănNhì     1112,0012,00100,0
KK1112,2512,25100,0     
TC1112,2512,25100,01112,0012,00100,0
Sinh họcKK1111,2511,25100,0     
      1011,0011,000,0
TC1111,2511,25100,01011,0011,000,0
Total4312,259,4075,05214,9510,6040,0
THCS Kinh KệTiếng Anh 107,407,400,0     
TC107,407,400,0     
Total107,407,400,0     
THCS Lâm ThaoĐịa líNhì1114,0014,00100,0     
Ba2212,6512,40100,01112,7512,75100,0
KK1110,5510,55100,01111,9511,95100,0
 3010,307,500,0208,808,700,0
TC7414,007,5057,14212,758,7050,0
Hoá họcNhất     1118,7518,75100,0
Nhì3315,2513,50100,01116,5016,50100,0
Ba1112,7512,75100,01113,5013,50100,0
KK4411,2510,25100,04412,2510,75100,0
      208,758,000,0
TC8815,2510,25100,09718,758,0077,8
Lịch sửNhất     1118,1018,10100,0
Nhì     1116,9516,95100,0
Ba3313,6512,55100,0     
 2010,957,550,0     
TC5313,657,5560,02218,1016,95100,0
Ngữ vănNhất     2214,0013,50100,0
Nhì2213,7513,50100,02213,0012,00100,0
Ba3312,7512,50100,0     
KK     1110,2510,25100,0
 3011,258,500,0209,509,000,0
TC8513,758,5062,57514,009,0071,4
Sinh họcNhất1119,2519,25100,0     
Nhì1116,0016,00100,02216,7516,75100,0
Ba2214,2513,75100,0     
KK1112,7512,75100,0     
 2011,0011,000,03012,7512,000,0
TC7519,2511,0071,45216,7512,0040,0
Tiếng AnhNhất1115,6015,60100,02217,5016,50100,0
Nhì8814,5012,50100,05515,6015,20100,0
Ba5512,2011,00100,02215,0014,60100,0
KK4410,6010,10100,04414,1013,20100,0
      3012,4011,800,0
TC181815,6010,10100,0161317,5011,8081,3
Tin họcNhất1119,5019,50100,0     
Nhì     1119,0019,00100,0
Ba2213,7513,25100,02212,2512,00100,0
KK339,658,25100,0118,258,25100,0
 208,001,750,0507,005,750,0
TC8619,501,7575,09419,005,7544,4
ToánNhất     1114,0014,00100,0
Nhì3312,2510,75100,02212,5012,00100,0
Ba339,759,50100,03311,0010,50100,0
KK448,758,50100,02210,0010,00100,0
 708,256,250,0408,007,500,0
TC171012,256,2558,812814,007,5066,7
Vật líNhì2217,0015,50100,02217,2517,00100,0
Ba3315,2514,25100,03314,7514,50100,0
KK     3313,7512,50100,0
 4011,509,750,01012,2512,250,0
TC9517,009,7555,69817,2512,2588,9
Total876419,501,7573,6735119,005,7569,9
THCS Sơn VyLịch sửBa1113,4013,40100,01115,5515,55100,0
KK1111,2511,25100,0     
      1011,4511,450,0
TC2213,4011,25100,02115,5511,4550,0
Total2213,4011,25100,02115,5511,4550,0
THCS SupeHoá họcBa1112,2512,25100,0     
TC1112,2512,25100,0     
Ngữ vănBa1112,5012,50100,01111,0011,00100,0
KK1112,2512,25100,0     
      109,509,500,0
TC2212,5012,25100,02111,009,5050,0
Tiếng AnhNhì1113,4013,40100,0     
Ba     1115,0015,00100,0
KK     1114,0014,00100,0
 108,208,200,0     
TC2113,408,2050,02215,0014,00100,0
Toán 308,255,000,0     
TC308,255,000,0     
Vật líKK1113,2513,25100,0     
TC1113,2513,25100,0     
Total9513,405,0055,64315,009,5075,0
THCS Tứ XãĐịa líNhì1112,8512,85100,0     
TC1112,8512,85100,0     
Hoá họcKK2210,259,50100,01112,2512,25100,0
 108,508,500,03010,508,500,0
TC3210,258,5066,74112,258,5025,0
Lịch sửKK1111,9511,95100,01114,6014,60100,0
      1012,7512,750,0
TC1111,9511,95100,02114,6012,7550,0
Ngữ vănNhất1114,7514,75100,0     
Nhì     1113,0013,00100,0
Ba     2211,7511,50100,0
TC1114,7514,75100,03313,0011,50100,0
Sinh họcNhì2215,2515,00100,0     
Ba     1115,5015,50100,0
KK     2214,5014,25100,0
TC2215,2515,00100,03315,5014,25100,0
Tiếng AnhNhì     1115,1015,10100,0
TC     1115,1015,10100,0
ToánKK     1110,0010,00100,0
 105,005,000,0     
TC105,005,000,01110,0010,00100,0
Vật líBa     1115,5015,50100,0
 108,508,500,0     
TC108,508,500,01115,5015,50100,0
Total10715,255,0070,0151115,508,5073,3
THCS Vĩnh LạiHoá họcNhì     1115,5015,50100,0
TC     1115,5015,50100,0
Total     1115,5015,50100,0
THCS Xuân HuyNgữ vănNhì     1112,0012,00100,0
KK     1110,0010,00100,0
TC     2212,0010,00100,0
Total     2212,0010,00100,0
THCS Xuân LũngĐịa líBa     1113,5013,50100,0
TC     1113,5013,50100,0
Lịch sửBa     1115,9515,95100,0
KK2211,9011,65100,0     
TC2211,9011,65100,01115,9515,95100,0
Sinh họcKK     1114,7514,75100,0
TC     1114,7514,75100,0
Vật líKK     1113,0013,00100,0
TC     1113,0013,00100,0
Total2211,9011,65100,04415,9513,00100,0
Total1198619,501,7572,31168119,005,7569,8
Phù NinhTHCS An ĐạoHoá họcBa     1113,0013,00100,0
TC     1113,0013,00100,0
Sinh họcNhất     1118,0018,00100,0
KK1113,0013,00100,0     
 1010,7510,750,0     
TC2113,0010,7550,01118,0018,00100,0
Vật líBa1114,2514,25100,0     
KK2213,0012,50100,01112,5012,50100,0
TC3314,2512,50100,01112,5012,50100,0
Total5414,2510,7580,03318,0012,50100,0
THCS Bình BộĐịa lí 108,808,800,0     
TC108,808,800,0     
Hoá họcKK     1111,0011,00100,0
TC     1111,0011,00100,0
Lịch sử      1011,0011,000,0
TC     1011,0011,000,0
Ngữ văn 1011,5011,500,0     
TC1011,5011,500,0     
Tin họcKK     118,758,75100,0
 106,956,950,0     
TC106,956,950,0118,758,75100,0
Total3011,506,950,03211,008,7566,7
THCS Gia thanhĐịa lí 2010,257,850,0     
TC2010,257,850,0     
Hoá học 108,008,000,0     
TC108,008,000,0     
Sinh họcKK1113,0013,00100,0     
      1010,7510,750,0
TC1113,0013,00100,01010,7510,750,0
Total4113,007,8525,01010,7510,750,0
THCS Giấy Phong ChâuĐịa líBa     1113,6513,65100,0
KK     1112,7012,70100,0
 409,905,750,0     
TC409,905,750,02213,6512,70100,0
Hoá họcNhất1117,0017,00100,0     
Nhì     3316,7515,25100,0
Ba2212,7512,50100,01113,5013,50100,0
KK3310,509,50100,02212,5011,25100,0
 709,006,750,02010,509,000,0
TC13617,006,7546,28616,759,0075,0
Lịch sửBa1113,1513,15100,0     
 3010,557,750,05013,359,300,0
TC4113,157,7525,05013,359,300,0
Ngữ vănNhất     1113,2513,25100,0
Nhì1114,5014,50100,04413,0012,00100,0
Ba2212,5012,50100,05511,7511,00100,0
KK2212,0011,75100,04410,5010,00100,0
 5011,509,750,0     
TC10514,509,7550,0141413,2510,00100,0
Sinh họcBa     1116,0016,00100,0
KK     2214,2513,75100,0
 7010,755,500,04012,7511,750,0
TC7010,755,500,07316,0011,7542,9
Tiếng AnhNhất1114,8014,80100,01117,2017,20100,0
Nhì3313,6012,60100,02216,0015,40100,0
Ba1112,2012,20100,01115,0015,00100,0
KK9910,909,60100,06614,2013,30100,0
 308,608,100,04013,0012,600,0
TC171414,808,1082,4141017,2012,6071,4
Tin họcNhì     1113,5013,50100,0
KK     229,508,50100,0
 408,007,250,0105,755,750,0
TC408,007,250,04313,505,7575,0
ToánNhất     2216,0014,50100,0
Nhì1111,2511,25100,01113,0013,00100,0
Ba4410,509,50100,02210,5010,50100,0
KK228,758,50100,0     
 1008,005,500,0709,007,000,0
TC17711,255,5041,212516,007,0041,7
Vật líNhất     2218,7518,00100,0
Nhì     1116,0016,00100,0
Ba1114,5014,50100,03315,0014,50100,0
 5012,258,500,02010,7510,000,0
TC6114,508,5016,78618,7510,0075,0
Total823417,005,5041,5744918,755,7566,2
THCS Hạ GiápĐịa lí      1010,8510,850,0
TC     1010,8510,850,0
Lịch sử 2010,556,500,0     
TC2010,556,500,0     
Total2010,556,500,01010,8510,850,0
THCS Lệ MỹHoá học      109,009,000,0
TC     109,009,000,0
Total     109,009,000,0
THCS Liên HoaĐịa líKK1111,3011,30100,0     
      2011,7511,200,0
TC1111,3011,30100,02011,7511,200,0
Lịch sửNhì1113,7513,75100,0     
KK1111,5511,55100,01113,9513,95100,0
 108,908,900,03012,5012,150,0
TC3213,758,9066,74113,9512,1525,0
Total4313,758,9075,06113,9511,2016,7
THCS Phú LộcĐịa lí 108,158,150,0     
TC108,158,150,0     
Hoá họcNhì     1115,7515,75100,0
Ba1112,5012,50100,0     
TC1112,5012,50100,01115,7515,75100,0
Lịch sửBa1112,3512,35100,0     
TC1112,3512,35100,0     
Ngữ vănNhì     2212,0012,00100,0
Ba1112,5012,50100,0     
KK1111,7511,75100,0     
 1011,2511,250,0     
TC3212,5011,2566,72212,0012,00100,0
Sinh học 108,508,500,0     
TC108,508,500,0     
Tiếng Anh      3012,9010,200,0
TC     3012,9010,200,0
Toán 104,754,750,0309,008,250,0
TC104,754,750,0309,008,250,0
Vật líNhì1115,5015,50100,0     
 109,759,750,0     
TC2115,509,7550,0     
Total10515,504,7550,09315,758,2533,3
THCS Phú MỹĐịa líKK     1112,0012,00100,0
 1010,4010,400,0     
TC1010,4010,400,01112,0012,00100,0
Total1010,4010,400,01112,0012,00100,0
THCS Phú NhamĐịa lí      2011,3011,000,0
TC     2011,3011,000,0
Lịch sửKK     1113,6513,65100,0
TC     1113,6513,65100,0
Sinh học 1010,2510,250,0     
TC1010,2510,250,0     
Vật líBa1114,5014,50100,0     
 1011,2511,250,0     
TC2114,5011,2550,0     
Total3114,5010,2533,33113,6511,0033,3
THCS Phù NinhHoá học      108,008,000,0
TC     108,008,000,0
Total     108,008,000,0
THCS Tiên PhúĐịa lí 108,358,350,0     
TC108,358,350,0     
Vật lí 106,006,000,01011,5011,500,0
TC106,006,000,01011,5011,500,0
Total208,356,000,01011,5011,500,0
THCS Trị QuậnVật líNhì     1115,7515,75100,0
TC     1115,7515,75100,0
Total     1115,7515,75100,0
THCS Trung GiápToán      107,007,000,0
TC     107,007,000,0
Total     107,007,000,0
THCS Tử ĐàLịch sửBa     1115,1015,10100,0
TC     1115,1015,10100,0
Sinh họcKK1113,0013,00100,0     
      1013,2513,250,0
TC1113,0013,00100,01013,2513,250,0
Vật líKK1112,5012,50100,0     
TC1112,5012,50100,0     
Total2213,0012,50100,02115,1013,2550,0
THCS Vĩnh PhúĐịa lí 108,108,100,0     
TC108,108,100,0     
Total108,108,100,0     
Total1195017,004,7542,01086218,755,7557,4
Phú ThọTHCS Hà LộcNgữ vănNhì     1113,0013,00100,0
Ba1112,7512,75100,0     
      109,509,500,0
TC1112,7512,75100,02113,009,5050,0
Total1112,7512,75100,02113,009,5050,0
THCS Hùng VươngĐịa líBa2212,1511,60100,01113,3513,35100,0
KK2211,4510,95100,0     
 209,157,700,0     
TC6412,157,7066,71113,3513,35100,0
Hoá họcNhì1114,5014,50100,0     
Ba3312,0011,50100,02213,0012,75100,0
KK     2212,2511,75100,0
 308,757,500,02010,008,750,0
TC7414,507,5057,16413,008,7566,7
Lịch sửNhất2217,0016,70100,0     
Nhì4415,3514,50100,04417,2016,15100,0
Ba     1115,1015,10100,0
 2010,809,800,0     
TC8617,009,8075,05517,2015,10100,0
Ngữ vănNhất1116,2516,25100,0     
Nhì5514,5013,50100,0     
KK     2210,0010,00100,0
 2011,008,000,0309,758,500,0
TC8616,258,0075,05210,008,5040,0
Sinh họcNhất1118,7518,75100,0     
Nhì     2217,7516,50100,0
Ba1113,5013,50100,02216,0015,00100,0
KK     1114,7514,75100,0
 5010,757,250,01011,2511,250,0
TC7218,757,2528,66517,7511,2583,3
Tiếng AnhNhì4414,7012,30100,02215,6015,40100,0
Ba7712,1011,00100,02214,5014,40100,0
KK1110,8010,80100,03314,2013,60100,0
      4012,8011,100,0
TC121214,7010,80100,011715,6011,1063,6
Tin họcNhất     1119,7519,75100,0
Nhì     1115,2515,25100,0
Ba     2213,0011,25100,0
KK229,008,50100,0     
 306,603,000,0107,507,500,0
TC529,003,0040,05419,757,5080,0
ToánNhì4413,5010,75100,02213,7513,50100,0
Ba3310,259,50100,04411,0010,50100,0
KK118,758,75100,0229,509,50100,0
      209,005,000,0
TC8813,508,75100,010813,755,0080,0
Vật líNhất     1118,0018,00100,0
Nhì     2217,0016,25100,0
Ba2215,2515,00100,0     
KK1112,7512,75100,01113,5013,50100,0
 2012,0011,750,02011,2510,000,0
TC5315,2511,7560,06418,0010,0066,7
Total664718,753,0071,2554019,755,0072,7
THCS Phong ChâuTiếng AnhBa     1114,6014,60100,0
TC     1114,6014,60100,0
Total     1114,6014,60100,0
THCS Phú HộĐịa líKK     1112,4012,40100,0
TC     1112,4012,40100,0
Ngữ vănNhì     1112,5012,50100,0
KK     1110,7510,75100,0
TC     2212,5010,75100,0
Toán 208,256,500,0     
TC208,256,500,0     
Total208,256,500,03312,5010,75100,0
THCS Sa ĐécHoá họcNhì1114,5014,50100,0     
Ba     1113,2513,25100,0
KK     1112,2512,25100,0
 108,758,750,0     
TC2114,508,7550,02213,2512,25100,0
Total2114,508,7550,02213,2512,25100,0
THCS Thanh VinhĐịa líKK     2212,4512,20100,0
TC     2212,4512,20100,0
Total     2212,4512,20100,0
THCS Trần PhúNgữ vănBa     1111,0011,00100,0
TC     1111,0011,00100,0
Total     1111,0011,00100,0
THCS Văn LungĐịa líNhất     1116,4516,45100,0
 1010,4010,400,0     
TC1010,4010,400,01116,4516,45100,0
Lịch sửNhì     1116,2016,20100,0
TC     1116,2016,20100,0
Sinh học 108,758,750,0     
TC108,758,750,0     
Vật líKK1114,0014,00100,0     
TC1114,0014,00100,0     
Total3114,008,7533,32216,4516,20100,0
Total745018,753,0067,6685219,755,0076,5
Tam NôngTH&THCS Phương ThịnhĐịa lí      1011,6011,600,0
TC     1011,6011,600,0
Total     1011,6011,600,0
TH&THCS Tam CườngHoá học      109,509,500,0
TC     109,509,500,0
Total     109,509,500,0
TH&THCS Vực TrườngSinh học      1012,2512,250,0
TC     1012,2512,250,0
Total     1012,2512,250,0
THCS Cổ TiếtSinh họcKK1111,5011,50100,0     
TC1111,5011,50100,0     
Total1111,5011,50100,0     
THCS Hiền QuanĐịa líBa1111,5511,55100,01112,8012,80100,0
KK     1112,2012,20100,0
TC1111,5511,55100,02212,8012,20100,0
Hoá học      109,009,000,0
TC     109,009,000,0
Lịch sửNhì1114,0014,00100,0     
Ba     1115,5515,55100,0
KK     1113,9513,95100,0
 108,008,000,0     
TC2114,008,0050,02215,5513,95100,0
Ngữ vănKK1112,0012,00100,01110,2510,25100,0
 109,509,500,0108,258,250,0
TC2112,009,5050,02110,258,2550,0
Sinh học      1011,2511,250,0
TC     1011,2511,250,0
ToánKK118,758,75100,0     
 107,757,750,0     
TC218,757,7550,0     
Vật lí 1010,5010,500,0     
TC1010,5010,500,0     
Total8414,007,7550,08515,558,2562,5
THCS Hồng ĐàVật líKK1113,0013,00100,0     
      109,759,750,0
TC1113,0013,00100,0109,759,750,0
Total1113,0013,00100,0109,759,750,0
THCS Hưng HóaĐịa lí 107,457,450,0     
TC107,457,450,0     
Ngữ vănBa1113,0013,00100,0     
TC1113,0013,00100,0     
ToánBa1110,2510,25100,0     
 107,757,750,0     
TC2110,257,7550,0     
Vật líKK1112,7512,75100,0     
 1012,0012,000,02010,509,000,0
TC2112,7512,0050,02010,509,000,0
Total6313,007,4550,02010,509,000,0
THCS Hương NhaĐịa líBa     1113,2013,20100,0
 1010,4010,400,0     
TC1010,4010,400,01113,2013,20100,0
Lịch sử      1012,4012,400,0
TC     1012,4012,400,0
Ngữ văn 1010,5010,500,0109,009,000,0
TC1010,5010,500,0109,009,000,0
Sinh học      1012,0012,000,0
TC     1012,0012,000,0
Vật lí 2010,508,750,0     
TC2010,508,750,0     
Total4010,508,750,04113,209,0025,0
THCS Hương NộnĐịa lí 108,108,100,0     
TC108,108,100,0     
Hoá họcKK119,509,50100,0     
 107,507,500,0     
TC219,507,5050,0     
Lịch sửKK1111,2511,25100,0     
TC1111,2511,25100,0     
ToánBa119,509,50100,0     
 105,755,750,0     
TC219,505,7550,0     
Total6311,255,7550,0     
THCS Nguyễn Quang BíchĐịa líNhì     1114,2014,20100,0
KK     1112,2512,25100,0
 109,659,650,01010,1510,150,0
TC109,659,650,03214,2010,1566,7
Hoá họcNhì     1116,0016,00100,0
Ba1112,0012,00100,0     
KK3311,0010,50100,0     
 409,007,250,05010,256,250,0
TC8412,007,2550,06116,006,2516,7
Lịch sửNhì     1116,0516,05100,0
Ba     1115,6515,65100,0
KK2211,7511,55100,0     
 108,308,300,01012,9512,950,0
TC3211,758,3066,73216,0512,9566,7
Ngữ vănBa1112,5012,50100,01111,0011,00100,0
KK2212,2512,00100,04410,7510,50100,0
 4011,2510,500,0309,009,000,0
TC7312,5010,5042,98511,009,0062,5
Sinh họcNhất1117,5017,50100,0     
Nhì1117,0017,00100,01117,5017,50100,0
Ba1113,5013,50100,01115,0015,00100,0
KK2212,2512,25100,0     
 109,759,750,04013,259,500,0
TC6517,509,7583,36217,509,5033,3
Tiếng AnhNhì     1115,3015,30100,0
KK1110,4010,40100,02213,9013,50100,0
 607,404,300,06012,508,200,0
TC7110,404,3014,39315,308,2033,3
Tin học 308,003,750,0307,505,750,0
TC308,003,750,0307,505,750,0
ToánNhì     4413,0012,00100,0
Ba2210,509,75100,02211,0011,00100,0
KK228,758,75100,0339,259,25100,0
 207,006,750,0308,505,500,0
TC6410,506,7566,712913,005,5075,0
Vật líBa1114,5014,50100,01115,2515,25100,0
KK4414,0012,50100,0     
      4012,008,000,0
TC5514,5012,50100,05115,258,0020,0
Total462417,503,7552,2552517,505,5045,5
THCS Phương ThịnhNgữ văn 1011,5011,500,0     
TC1011,5011,500,0     
Sinh học 109,509,500,0     
TC109,509,500,0     
Tiếng Anh 105,405,400,0     
TC105,405,400,0     
Total3011,505,400,0     
THCS Quang HúcĐịa lí 1010,1510,150,0     
TC1010,1510,150,0     
Sinh học      1010,0010,000,0
TC     1010,0010,000,0
Tin học 108,008,000,0107,507,500,0
TC108,008,000,0107,507,500,0
Toán 105,505,500,0     
TC105,505,500,0     
Total3010,155,500,02010,007,500,0
THCS Tam CườngĐịa lí 109,259,250,0     
TC109,259,250,0     
Total109,259,250,0     
THCS Tề LễĐịa líNhì     1115,1015,10100,0
 106,356,350,0     
TC106,356,350,01115,1015,10100,0
Lịch sửKK1111,6511,65100,0     
TC1111,6511,65100,0     
Total2111,656,3550,01115,1015,10100,0
THCS Thanh UyênHoá học      1010,0010,000,0
TC     1010,0010,000,0
Lịch sử      1012,7012,700,0
TC     1012,7012,700,0
Vật líBa1114,2514,25100,0     
KK     1113,5013,50100,0
TC1114,2514,25100,01113,5013,50100,0
Total1114,2514,25100,03113,5010,0033,3
THCS Thọ VănTin họcKK     117,757,75100,0
 104,404,400,0     
TC104,404,400,0117,757,75100,0
Total104,404,400,0117,757,75100,0