HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ THI VÀO THPT
SẢN PHẨM DỰ THI KHKT NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN II -YÊN LẬP - PHÚ THỌ

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây yêu cầu nâng cao chất lượng GD nói chung và chất lượng đầu vào THPT được đặc biệt coi trọng. Các nhà trường đã và đang tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng GD. Chất lượng thi vào THPT được xem là thước đo chất lượng trực tiếp cho mỗi nhà trường và đặc biệt là chất lượng các môn thi THPT. Ngoài các giải pháp về đội ngũ, kiểm tra đánh giá… để nâng cao chất lượng thì việc ứng dụng CNTT để lưu trữ, theo dõi, phân tích, đánh giá kết quả học tập, trong đó có kết quả thi THPT là một biện pháp quan trọng giúp các nhà trường có cái nhìn tổng quát và cụ thể sau mỗi kỳ thi, đặc biệt là so sánh với các đơn vị để thấy mình đang đứng ở đâu, đồng thời tìm giải pháp vươn lên. Hệ thông lưu trữ, tra cứu và phân tích kết quả thi THPT ra đời nhằm mục tiêu giúp CBGV các nhà trường đánh giá và phân tích kết quả học tập.

MỤC TIÊU

Mục tiêu của hệ thông lưu trữ, tra cứu và phân tích kết quả thi THPT tập trung vào 3 mục tiêu:

 • Lưu trữ: Hệ thống giúp lưu trữ kết quả thi online.
 • Tra cứu: Bất kỳ nhà trường nào (Toàn tỉnh) đều có thể tra cứu mọi lúc mọi nơi
 • Phân tích: Hệ thống giúp các nhà trường so sánh kết quả thi với chính mình qua các năm và các trường trong tỉnh

XEM THÊM
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ GIÁ TRỊ THỰC TIỄN

 1. Dữ liệu từ file Excel (Chuẩn hoá)
 2. Upload hosting
 3. Cập nhật vào Table của MyPhp
 4. Đọc dữ liệu Myphp theo yêu cầu
 5. Sử dụng thư viện Free của js.devexpress để xây dựng các bảng
 6. Sử dụng thư viện Free của amchart để vẽ biểu đồ
 7. Sử dụng thư viện Free của Bootstrap (V4.5) để xây dựng giao diện
 8. Phần mềm, hệ thống có thể xuất ảnh và xuất file Excel các biểu đồ và dữ liệu

XEM THÊM
ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CÁC TÁC GIẢ

Trong những năm gần đây yêu cầu nâng cao chất lượng GD nói chung và chất lượng đầu vào THPT được đặc biệt coi trọng. Các nhà trường đã và đang tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng GD. Chất lượng thi vào THPT được xem là thước đo chất lượng trực tiếp cho mỗi nhà trường và đặc biệt là chất lượng các môn thi THPT. Ngoài các giải pháp về đội ngũ, kiểm tra đánh giá… để nâng cao chất lượng thì việc ứng dụng CNTT để lưu trữ, theo dõi, phân tích, đánh giá kết quả học tập, trong đó có kết quả thi THPT là một biện pháp quan trọng giúp các nhà trường có cái nhìn tổng quát và cụ thể sau mỗi kỳ thi, đặc biệt là so sánh với các đơn vị để thấy mình đang đứng ở đâu, đồng thời tìm giải pháp vươn lên. Hệ thông lưu trữ, tra cứu và phân tích kết quả thi THPT ra đời nhằm mục tiêu giúp CBGV các nhà trường đánh giá và phân tích kết quả học tập.

XEM THÊM XEM THÊM XEM THÊM

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN II-HUYỆN YÊN LẬP -TỈNH PHÚ THỌ-SẢN PHẨM DỰ THI KHKT 

xxxx